Kỹ thuật không xâm lấn trong đánh giá xơ gan và gan nhiễm mỡ - BS Ferraioli- Đồng chủ tịch Trugn Tâm Huấn Luyện Siêu âm thuộc Hội EFSUMB - Khoa Lâm sàng - phẫu thuật - siêu âm trường ĐH Y Khoa Pavia , Italia