Sản phẩm nổi bật

 • MÁY SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ ARIETTA 850 - ĐỈNH CAO CỦA SIÊU ÂM
  MÁY SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ ARIETTA 850 - ĐỈNH CAO CỦA SIÊU ÂM
 • MÁY SIÊU ÂM MÀU ĐÀN HỒI MÔ GAN - SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - SIÊU ÂM TIM - SIÊU ÂM 5D - ARIETTA 65
  MÁY SIÊU ÂM MÀU ĐÀN HỒI MÔ GAN - SIÊU ÂM TỔNG QUÁT - SIÊU ÂM TIM - SIÊU ÂM 5D - ARIETTA 65
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 65
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 65
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 50LE
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU - ARIETTA 50LE
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER ĐÀN HỒI MÔ GAN – GIÁP – VÚ – SIÊU ÂM 4D - ARIETTA V70
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER ĐÀN HỒI MÔ GAN – GIÁP – VÚ – SIÊU ÂM 4D - ARIETTA V70
 • SIÊU ÂM 4D – SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ GIÁP-VÚ - ARIETTA V60
  SIÊU ÂM 4D – SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ GIÁP-VÚ - ARIETTA V60
 • MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU PROSOUND ALPHA 7
  MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU PROSOUND ALPHA 7
 • SIÊU ÂM DOPPLER MÀU –SIÊU ÂM 4D - F37
  SIÊU ÂM DOPPLER MÀU –SIÊU ÂM 4D - F37

Tin Kỹ Thuật

Tin Y Khoa